Databas uppdaterad: 21:26 240616

Ny beställning

Beställningsformulär

Klicka här för instruktioner hur du skickar utrymningsplaner till Ritkonsult

Ert företag & namn

Om ni inte tidigare beställt från oss behöver ni först registrera er som kund.

Kundens uppgifter

Den färdiga planen ska levereras som:

Om ni beställer flera olika varianter behöver det framgå på ritningsunderlaget. Vi skickar alltid en PDF för er att godkänna innan vi skriver ut utrymningsplanen.

Antal utrymningsplaner

A4
A3
A2
A1

Prioriterat jobb

Vi levererar alltid korrektur inom max sju arbetsdagar. Önskar ni leverans inom 24 timmar blir priset dubblerat. Önskar ni leverans inom 3 dagar blir priset femtio procent högre.

Revidering av gammalt jobb

Vid revidering behöver ni inte fylla i uppgifterna nedan.

2D eller 3D

Om ni önskar utrymningsplanen utförd i 3D krävs det att underlaget till oss är helt korrekt, säkerställ därför att ni använder en tydlig och uppdaterad ritning

Situationsplan

Situationsplanen ska vara tydlig och med rätt proportioner. Skriv exakta adresser på det som ska vara med på situationsplanen. Ange även återsamlingsplats med ett Å. Om situationsplanen innehåller flera byggnader ska det tydligt framgå vilken byggnad som är aktuell.

Larmnummer

Om det är ett annat larmnummer än 112 eller särskilda instruktioner kan du ange det här:

Återsamlingsplats

Övriga kommentarer

Filöverföring — Ladda upp dina filer här